Všetko, čo potrebujete o strese vedieť...

Je stres duševná alebo telesná choroba?

Vyvolá stres duševnú chorobu?

Nie. Hovoríme o dvoch rôznych problémoch. Stres má sklon časom sa rozrastať o ďalšie problémy. Možno sa u vás na začiatky objavili mierne pocity napätia. Potom ste pociťovali čoraz väčšiu depresiu. Nasledovali záchvaty paniky. Potom to bola čoraz väčšia úzkosť. No a potom sa vám zhoršil spánok a vzápätí ste začali viac piť. Inými slovami, na začiatku bol jeden problém, ktorý sa časom rozrástol o ďalšie. Čiže stres sa môže zhoršiť. Môže sa objaviť a ustúpiť bez toho, aby sme poznali dôvod. Aj spôsob, akým na vás vplýva, sa môže bezdôvodne zmeniť. Je to však aj naďalej stres a nepovedie k vzniku duševnej choroby.

 

Je stres telesné ochorenie?

Nie. Niektoré skupiny sú na stres náchylnejšie. Táto náchylnosť je však zapríčinená sociálnymi, a nie telesnými faktormi. Niektorí ľudia sú síce na stres náchylnejší kvôli svojej povahe, je však jasné, že stres vyvoláva celý súhrn faktorov. To znamená, že nikdy nebude existovať tabletka, ktorá nás zo stresu „vylieči“. Keďže stres často veľmi negatívne vplýva na náš organizmus, mylne ho považujeme za telesné ochorenie. No všetky zmeny v našom tele sú len normálne reakcie na stres. Nevyvolávajú ho. To, že vaše telo takýmto spôsobom reaguje, je dôkazom toho, že funguje tak, ako by malo. To neznamená, že tabletky vám nepomôžu. Môžu vám pomôcť ako jedna z viacerých foriem boja proti stresu. Váš praktický lekár vám možno navrhne, aby ste ich vyskúšali. Je to na vás. Vďaka tabletkám možno stres zvládnete ľahšie.

Podľahnú stresu len slabí ľudia?

Nie. Stres je najčastejší problém, ktorý riešia praktickí lekári. Môže postihnúť každého. Vďaka tomu, že ľudia o ňom už hovoria otvorenejšie, vidíme, o aký častý problém ide. Stres postihuje všetky typy ľudí zo všetkých vrstiev.