Všetko, čo potrebujete o strese vedieť...

Čo vplýva na stres?

Stresor je situácia, ktorej je jedinec vystavený, a aby jej mohol čeliť, potrebuje sa na ňu adaptovať. Existuje rada spôsobov ako môžeme rozdeliť rôzne stresory, ktoré na človeka pôsobia.

Vonkajšie stresory

 • Environmentálny stres. Významnou príčinou vyčerpanosti u veľkých skupín obyvateľstva je úpadok mestkých sídiel. Nedostatočné podmienky bývania, hluk, znečistenie, preplnenosť a chudoby zapríčiňujú komunikatívne a všade prenikajúce podoby stresu. Tieto faktory majú vplyv na to, ako žijeme, pracujeme a hráme sa. Ich vplyv závisí od infraštruktúry miesta, požiadaviek na dopravu a ponuky príležitostí na trávenie času mimo tohto prostredia.
 • Svetlo. Charakter svetla je veľmi dôležitý faktor pre kvalitu života. Prirodzené svetlo je rovnako životne dôležité ako vzduch, čo dýchame. Reguluje hladinu hormónu melatonínu, ktorý reguluje spánok, náladu a reprodukčný cyklus. Inštinktívna láska k svetlu a slnku vysvetľuje naše každodenné presuny do oblastí s teplejším podnebím. Veľké množstvo ľudí postihuje syndróm sezónnej adaptačnej depresie (SAD), ktorý je modelom ochorenia na depresiu tam, kde symptómy nastupujú každú zimu.
 • Farby majú v našom živote veľký význam a môžu výrazne ovplyvniť našu náladu a vnímanie. Pokiaľ ide o farby, všetci sme predpojatí: môžeme si vybrať farbu v reakcii na vnútorné rozpoloženie, alebo si jednoducho istú farbu vyberáme, pretože ju máme radi. Farby majú fyzický a psychický účinok.
 • Sociálna interakcia (hrubosť, povýšenosťči agresivita druhých…),
 • Organizačné (pravidlá, predpisy, zákazy, obmedzenia, termíny),
 • Významné životné udalosti (smrť blízkeho, strata zamestnania, povýšenie v zamestnaní, narodenie dieťaťa…),
 • Každodenné ťažkosti (dochádzanie do zamestnania, zapatrošenie kľúčov, pokazené veci…) .

Vnútorné stresory

Druhú kategóriu tvoria vnútorné stresory, medzi ktoré paria:

 • súčasti životného štýlu (kofeín, nedostatok spánku, nabitý program),
 • negatívny postoj (pesimistické myslenie, sebakritika, nadmerné analyzovanie…),
 • psychický postoj (nerealistické očakávania,
 • branie vecí osobne,
 • myslenie v štýle „všetko alebo nič“,
 • zveličovanie, strnulé myslenie), stresujúce osobnostné črty.

Tieto faktory vyvolávajú viaceré symptómy citového a duševného stresu, tie najbežnejšie sú: hnev, úzkosť, obavy, strach a smútok.