Všetko, čo potrebujete o strese vedieť...

Aké sú symptómy stresu?

Sústavné vystavovanie nadmernému stresu má za následok hormonálnu nerovnováhu, ktorá môže vyvolať množstvo symptómov a to fyzické symptómy , duševné symptómy, symptómy správania a citové symptómy.

 1. Medzi fyzické symptómy zaraďujeme:
  • zmeny v spánkovom režime,
  • únava,
  • zmeny v tráviacom procese – nevoľnosť, vracanie, hnačka, strata libida, bolesti hlavy, bolesti v rôznych častiach tela, infekcie poruchy trávenia, závrat,
  • slabosť,
  • potenie,
  • chvenie,
  • pálenie v rukách a nohách,
  • ťažkosti s dychom,
  • búšenie srdca a
  • srdcová arytmia.
 2. Duševné symptómy sa prejavujú:
  • nedostatkom koncentrácie,
  • výpadkami pamäti,
  • problémami pri rozhodovaní,
  • zmätenosťou,
  • dezorientáciou a
  • návalmi paniky.
 3. Tretiu kategóriu symptómov tvoria symptómy správania ako:
  • zmena v chuti jedla, c
  • horobné prejavy pri jedení,
  • zvýšený príjem alkoholu a iných návykových látok,
  • zvýšené fajčenie,
  • nepokoj,
  • nervózne správanie,
  • hryzenie nechtov a
  • hypochondria.
 4. Poslednú kategóriu nám tvoria citové symptómy, kde zaraďujeme:
  • návaly smútku,
  • netrpezlivosť a podráždenosť,
  • návaly zúrivosti,
  • plačlivosť a
  • zanedbávanie osobnej hygienu a vzhľadu.