Čo je stres?

Stres je reakciou nášho tela a duše na vonkajšie podmienky, ktoré môžu byť pozitívne, tak aj negatívne, ale vždy vyvolávajúce psychické a fyzické procesy, ktoré ovplyvňujú naše správanie sa a naše zdravie. Stres je pozitívny, ak trvá krátko. Pomáha nám zvládnuť náročné životné situácie. Pri dlhodobom strese v dôsledku preťaženia, dochádza k vyčerpávaniu organizmu a k zníženiu imunitného systému, čo spôsobuje vznik chorôb rôzneho druhu.

Po stresových aktivitách potrebujeme „vypnúť“, uvoľniť sa a dať možnosť organizmu spustiť program regeneračnej samoregulácie, aby nedošlo k preťaženiu. Prevenciou pred dlhodobým nezdravým napätím – stresom je pravidelné striedanie činností, ktoré sa vzájomne doplňujú.

 

Najčastejšou formou stresu je kombinácia úzkosti (napätie, nervozita) a depresia (pocit vyčerpania, smútku). Často sa spája s:

 • poruchami spánku,
 • panickými pocitmi,
 • hnevom.
 • bežné sú aj problémy s pitím,
 • nedostatočná sebadôvera,
 • choroby,
 • životné problémy.

Tieto problémy majú sklon k vzájomnému prepojeniu, čím vzniká „bludný kruh“.

Typické príznaky stresu :

 • utrápenosť,
 • záchvaty paniky,
 • únava a netrpezlivosť,
 • hnev,
 • slabá koncentrácia,
 • zlý spánok,
 • neschopnosť vypnúť,
 • pocit zbytočnosti očakávanie toho najhoršieho,
 • pocit beznádeje,
 • plačlivosť,
 • podráždenosť,
 • nadmerné pitie.

Psychológovia uvádzajú, že stres je nadmerná záťaž i stav prejavujúci sa špecifickou adaptačnou reakciou, ktorou sa mobilizuje odolnosť organizmu(rezistencia) najmä produkciou tzv. adaptačných hormónov (kotosteroidy, adrenokortikotropný hormón a i.).